ATEN Capacitive Leakage Sensor

ATEN EA1540 Kapacitiv läckagesensor, svart


Den kapacitiva läckagesensorn EA1540 kan automatiskt upptäcka och meddela användare om vätska i närheten av den anslutna PDU:n. När någon vätska upptäcks, ljuder EA1540:s pipsignal och dess röda lysdiod tänds, vilket kräver omedelbar uppmärksamhet och reaktion, vilket effektivt minskar riskerna för skador på både PDU och strömförsörjda enheter. Den är idealisk för PDU-installationsmiljöer som tunnelbanedatacenter belägna under jord.


EA1540 är lämplig för ett brett spektrum av applikationer och har en kompakt design mot störningar, vilket gör att den kan undvika externa signaler från att påverka dess normala drift samtidigt som den sparar värdefullt utrymme för kritiskt arbete. Den är byggd av korrosionsbeständiga material och kan anpassas även till farliga miljöer.


EA1540 är den perfekta lösningen för dem som behöver säkerställa PDU:s dagliga drift och förebygga eventuella risker för enhetsskador i förväg.


• Mycket tillförlitlig – omedelbar vätskedetektering och varning
• Anti-interferens – undviker externa signaler från att påverka dess normala drift
• Hållbar – byggd med korrosionsbeständigt material


ARTNR EA1540

ATEN Capacitive Leakage Sensor