Samsung 43″ UHD/4K, 16:9, QM43R-B, edge-LED

Samsung 43″ UHD/4K, 16:9, QM43R-B, edge-LED


ARTNR DEL4001108

Samsung 43″ UHD/4K, 16:9, QM43R-B, edge-LED